De arbeidsdeskundige website     			  Informatieve website over het werk van de arbeidsdeskundige


www.dearbeidsdeskundige.nl    |    Disclaimer     |    Contact                                                                                                                                          Buro Ben van Lieshout © Alle rechten voorbehouden     |

Steeds meer mensen krijgen te maken met een arbeidsdeskundige,  

bij de bepaling van de mate van arbeidsongeschiktheid, bij ziekteverzuim,

bij reïntegratie, bij aanpassingen en voorzieningen e.d. wordt een arbeidsdeskundige ingeschakeld.


Wat doet de arbeidsdeskundige?  

Wie is arbeids(des)kundig?

Wat zijn de achtergronden?  

Wat kan van een arbeidsdeskundige verwacht worden?  

Waar kun je met een arbeidsdeskundige te maken krijgen?


Deze website geeft informatie over het werk van de arbeidsdeskundige, achtergronden over het beroep en informatie over de opleiding tot arbeidsdeskundige.


Graag tot ziens bij onze activiteiten.
Zit ik op mijn plek, zit ik in mijn kracht of moet ik in actie komen?

De werkscan is een speciaal voor werkenden gemaakte arbeidsdeskundige tool in het kader van duurzame inzetbaarheid. Meer informatie op www.uwwerkscan.nl

Meer informatie

Het arbeidsdeskundig KennisCentrum verzamelt, ontwikkelt en verspreidt antwoorden op herkenbare vragen van arbeidsdeskundigen, opdrachtgevers en cliënten.


Wanneer kan of moet ik een arbeidsdeskundige inschakelen?

De website geeft enkele voorbeelden waarbij de inzet van een arbeidsdeskundige wenselijk is.

Tevens wordt een overzicht gegeven van arbeidsdeskundige bureaus ,

re-integratie bedrijven en arbodiensten waar arbeidsdeskundigen werkzaam zijn

en zelfstandige arbeidsdeskundigen


Arbeidsdeskundigen hebben een eigen beroeps-vereniging. Alle informatie over het beroep,het vak, de ontwikkelingen en waar arbeidsdeskundigen mee bezig zijn tref je op de website van de Nvva aan.

Welkom op de arbeidsdeskundige website advertentielinks Arbeidsdeskundige nodig? Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen Stichting Register Arbeidsdeskundigen Arbeidsdeskundig Kennis Centrum

Geregistreerde Arbeidsdeskundigen zijn gehouden aan een gedragscode. Deze code en de jurisprudentie vanuit het tuchtrecht vindt je op de SRA website.

Doe de Werkscan  meer>